Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-09-02

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
01:48 ilbot3 joined #divine
01:48 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
09:01 xtomast1 joined #divine
14:38 xtomast1 joined #divine
15:46 xtomast1 ahoj, tak bych zase potřeboval pomoc
15:54 xtomast1 pokouším se používat různé hezké C++ věci jako stringy, vektory, new, unique a shared pointery, které se snažím víceméně kopírovat z fs-*
15:55 xtomast1 ne všechno zcela chápu a něco dokone nefunguje
15:58 xtomast1 například už jen to new, jak to správně používat? empirickým výzkumem jsem zjistil, že když napíšu jen např. "MPI_COMM_WORLD = new IntraComm();", tak to příliš nefunguje, ale "MPI_COMM_WORLD = new (divine::fs::memory::nofail) IntraComm();" funguje - má se to používat takto?
16:53 xstill xtomast1: new v divine simuluje selhání (tj. že libovolné volání malloc může selhat kvůli OOM)
16:53 xstill to nofail new je tam právě kvůli tomu aby se to v knihovně dalo obejít
16:54 xstill tj. pokud to jsou tvé interní věci, měl bys používat nofail, pokud se případné out-of-memory má propagovat k uživateli, pak to normální
16:55 xstill (totéž platí pro libovolnou alokaci v divine)
17:11 xpetkan joined #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary