Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-09-12

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
07:56 xstill mornfall: ta fairness nemůže být rozbitá kvůli tomu, že by algoritmus hrabal do stejného slova kde je její extension, protože první je extension stavu, takže extension z fairness je zarovnané
08:16 xstill hm, ale ono to assertí
08:16 xstill /home/xstill/DiVinE/mainline/divine/llvm/interpreter.h: 306: assertion `state.stack().get().length()' failed;
08:17 xstill to už jsme někdy řešili toto
08:28 xstill a s --no-shared to padá taky
08:28 xstill (./tools/divine verify -p progress peterson.bc --fair -d)
16:59 xstill mornfall: (celkem primitivní) eliminace nepřepisovaných alloca sice ušetří jen 0.3% paměti, ale zato ušetří 15% času (na pthread_rwlock)
18:18 xstill nevýhoda teda je, že tím ztrácíme ty proměnné ve výpisu asi (zatím asi určitě, protože momentálně jim mažu llvm.gdb.declare)

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary