Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-09-13

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
08:32 xstill mornfall: v jakém že stavu je teda next? jde to jen zkompilovat, nebo to i funguje?
09:15 mornfall no, 'funguje' ale ty nový sémantiky to neumí
09:15 mornfall takže clang 3.7 generuje bitkód co moc nefunguje
09:15 mornfall (cmpxchg který vrací tuple a tak)
09:16 xstill takže nefunguje
09:16 xstill mohl bys to opravit abych mohl pracovat s portovaným lartem
09:16 mornfall tak mi řekni jak ....
09:17 mornfall ono to je dost zásadní změna
09:17 xstill no to já nevím
09:17 xstill nějaký instrukce co vrací tuple už tam byly, ne?
09:19 mornfall ne tak docela
09:19 mornfall intrinsic-y
09:19 mornfall ono to je výrazně dražší
09:20 xstill s tím nic nenaděláme, když to tak v llvm rozhodli
09:21 xstill ale teda mohli by se trochu snažit držet kompatibilitu :-/
09:23 mornfall auto res = instruction().result();
09:23 mornfall res.width = instruction().operand( 0 ).width;
09:23 mornfall res.type = ProgramInfo::Value::Integer;
09:23 mornfall auto over = instruction().result();
09:23 mornfall over.width = 1; // hmmm
09:23 mornfall over.type = ProgramInfo::Value::Integer;
09:23 mornfall over.offset += compositeOffset( instruction().op->getType(), 1 ).first;
09:23 mornfall hm, tohle by šlo použít (to je z implementace ArithmeticWithOverflow)
09:23 mornfall je to dost hack, ale asi to bude stačit
09:24 xstill no, to já neposoudím jak moc je to hack
10:47 xstill hm, blbý je, že zkrácení stavu může způsobit že komprese je míň efektivní
11:01 mornfall nojo, jenže to zase vede na too many section headers
11:01 mornfall protože arity = 5 je hodně... achjo
12:31 mornfall zdá se že to budu muset celý překopat
16:14 xstill hm, blbý je, že nejsem schopnej nabuildit llvm 3.7

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary