Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-09-20

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
08:28 xstill ha, auto lambdy můžou být i variadický
12:45 xstill mornfall: pokud se volá například new pomocí call namísto invoke, tak to znamená, že ta výjimka nemůže být zachycená v téhle funkci, že?
13:00 xstill + pokud dojde k výjimce pod maskou, tak počítám, že to masku nijak neovlivní, dokud neskončí ta funkce kde maska začala
17:57 mornfall výjimka pod maskou dělá normálně unwind
17:57 mornfall a když se tím vyleze do fce co není pod maskou tak tím maska končí

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary