Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-10-07

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
06:34 yaqwsx joined #divine
07:17 yaqwsx joined #divine
07:45 xstill mornfall: nevíš náhodou jak vytvořit MemSetInst?
08:22 xstill hm, on ten krám se asi musí vytvořit jako volání funkce, to je dost na nic…
09:25 spito mornfall: no to asi není OK
09:26 spito mornfall: i když...tech 40 hodin nabereš za 5 týdnů
09:27 spito a on si tam dal celé prázdniny
09:40 yaqwsx joined #divine
09:54 yaqwsx joined #divine
10:05 xstill mornfall: na hydru už jsme úplně rezignovali?
10:05 xstill (všechno je "aborted")
12:01 yaqwsx joined #divine
12:03 yaqwsx_cz joined #divine
14:00 xmrazek7 joined #divine
14:04 yaqwsx joined #divine
14:39 xstill mornfall: a remote build je celej pošahanej
16:09 yaqwsx_cz joined #divine
16:09 yaqwsx joined #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary