Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-10-17

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
09:16 xstill mornfall: __divine_unwind( INT_MIN ) volá destruktory?
09:41 mornfall to sotva :)
09:41 xstill jo to je v pořádku
09:42 xstill jen jestli se to nechová jako vyhození výjimky
09:42 mornfall fakt ne, to by nemohlo fungovat
09:44 xstill ok dobře, takže assume se dá asi implementovat tak, že pokud se vyhodnotí podmínka na false tak se zavolá __divine_unwind( INT_MIN )
09:45 mornfall no, nebo se dá implementovat jako if ( !x ) _exit( 0 )
09:46 xstill jo, to je totéž
09:47 mornfall _exit je trochu univerzálnější
09:48 xstill ok
09:56 xstill variadické funkce se v llvm tváří jako že mají n + 1 operandů, kde n je počet explicitních?
09:57 xstill jakože klasické cčkové ... variadické
09:57 mornfall llvm má normální variadické funkce
09:57 mornfall ale interpret to realizuje jako skrytej parametr
09:57 xstill aha ne, moje blbost
09:58 mornfall bbl, procházka
09:58 xstill getNumOperands na callu má samozřejmě započítanou i tu funkci…
13:00 xstill hm, jenže, ten unwind/_exit zničí jen to jedno vlákno zdá se
13:36 mornfall jo, to je asi docela bug
13:36 mornfall teda v _exit-u, v unwindu ani ne
13:38 mornfall asi je žádoucí dát unwind-u ještě parametr id vlákna, a pak pro všechny vlákna co nejsou __divine_get_tid to zavolat a pak to zavolat na sebe (v _exit-u)
13:39 mornfall (atomicky, radši)
14:57 xstill nojo, to bysme museli vědět kolik je vláken ještě, ale zas kdyby to zabíjelo vlákno tak se tím dá implementovat i pthread_kill možná
16:05 mornfall no to budem potřebovat tak jako tak (introspekce)
16:19 xstill jak to spolu souvisí
16:19 mornfall no, bez toho aniž bys uměl zjistit počet vláken toho moc nenaintrospektuješ
16:21 xstill ah, já nepoznal na co odkazuješ
16:43 maickool9 joined #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary