Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-10-23

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
10:45 mornfall no
10:46 xstill co?
10:50 mornfall klíč by nebyl nutně špatný
10:51 xstill a registroval sis ubytování?
10:51 xstill jinak pokoj číslo 10
10:57 mornfall neregistroval, ani nevím kde
10:58 xstill dole za vchodem, ale tu paní odtama jsem viděl na obědě
10:58 mornfall já se tam podívám
10:58 mornfall na webu píšou přesně nic
10:58 xstill to mě nepřekvapuje
10:58 mornfall a kdybych toho Vídeňáka nepotkal a nedovedl tak bloudí po Telči do teď :D
10:59 xstill za hlavním vchodem byla šipka
10:59 xstill super :-D
11:24 mornfall xstill: děláš rámus :P
13:20 xstill mornfall: máš to na mailu
13:23 mornfall xstill: (2) codes -> code
13:23 mornfall poslední 2 subslajdy z 3 nejsou zarovnaný vůči sobě
13:24 mornfall 'Demo' není vertikálně zarovnaný na střed obdélníku
13:25 mornfall 'guarteed'
13:26 xstill to zarovnání je dost peklo :-/
13:27 mornfall šipky ze 'store ...;' na 9 začínaj uprostřed toho středníku
13:27 mornfall 'transormation'
13:28 mornfall explicit state model checker chybí spojovník (11)
13:29 mornfall to stejný memory-manipulating (13)
13:29 xstill mornfall: jakože explicit-state?
13:29 mornfall je to složený přídavný jméno
13:30 mornfall (15) does no_t_ hold
13:31 mornfall (16) oba 'write to ...' body spíš 'writes to ...'
13:31 mornfall no, nebo přidat člen
13:32 mornfall (neurčitý)
13:32 mornfall 'such that' v dalším bodě má být 'so that'
13:33 mornfall thread-local memory (18, chybí spojovník)
13:33 mornfall (2x)
13:33 xstill jojo
13:33 mornfall spíš 'does not need' než 'need not be'
13:34 mornfall (20) 'other verifiers assuming' -> 'other verifiers which assume'
13:35 mornfall 'state space reduction' v Future Work bych kvalifikoval 'better' nebo tak (případně plurál)
13:36 mornfall a chybí asi 2500 členů a nějaký čárky, to asi pak offline
13:36 xstill ok, díky

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary