Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-11-16

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
16:52 zbeasnyy joined #divine
16:53 xstill mornfall se nám zběsnil
23:19 spito xstill: hmm, dostal jsem se kousek dál - zasekne se mi to v místě volání metody
23:47 spito nic...jsem asi chobot, nebo tak něco...

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary