Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-11-23

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
02:48 ilbot3 joined #divine
02:48 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
07:55 xstill do háje, to že __divine_interrupt mask vrací hodnotu způsobuje, že DIVINE teď dokáže rozlišit stav před a po prvním volání mask v cyklu, takže všechny věci v pthread se tím zvětší a stavovej prostor to roznásobí tak 3x (jeden blbej registr :-/)
08:00 xstill a způsob kterým llvm optimalizuje cykly nám taky nepomáhá
08:01 xstill on totiž while ( x ) { b } rozbalí na něco jako if ( x ) { do { b } while ( x ); }
08:02 xstill což zase přidává registr
10:50 xstill mornfall: mohl bys aplikovat ten patch na web?
19:34 xstill mornfall: jelikož nevím jak vypnout cron job tak jsem ten update.sh přejmenoval na _update.sh

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary