Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-11-25

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
15:19 xstill ha, bug v tau redukci, BuiltinMemcpy není viditelný, opravím
15:44 xstill mornfall: je pravda, že ten interrupt v run způsobí vyprodukování stavu před druhou viditelnou akcí?
18:14 mornfall xstill: nevim, asi :) podle toho co se ptáš
18:14 mornfall if ( observed && ( instruction().builtin == BuiltinMask || observable() ) ) return true;
18:15 mornfall to by mohlo být to co se ptáš?

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary