Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-12-10

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
02:47 ilbot3 joined #divine
02:47 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
20:16 xstill mornfall: jak vlastně chceš řešit vypisování stavu v novém interpretru, skoro by mi dávalo smysl aby to taky řešil userspace (minimálně to co se dává do protipříkladu, něco jako dump v interpretru by mohlo být užitečný pro debugging)?

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary