Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2015-12-17

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
13:45 * spito --> diktát
16:56 xstill to je dobrý peklo, asi půl minuty mi běžá transformace, pak za vteřinu divine spočítá stavový prostro a pak generuje asi 5 minut protipříklad :-/
19:07 mornfall :D
20:21 xstill hm, divine v debugu uděleném clangem je asi 10x rychlejší než v debugu gcc
21:30 xstill do háje proč clang generuje runtime inicializátor kterej nuluje globální objekt

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary