Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-01-11

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
02:49 ilbot3 joined #divine
02:49 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
09:14 xstill mornfall: máš prosím tě někde životopis co jsi podával k doktorátu, že bych se na něj podíval abych měl představu co se tam tak píše?
09:14 xstill případně jestli máš na to nějakou texovou šablonu
09:33 xstill cože, ten životopis se do přihlášky má psát jen jako plaintext… wtf
11:47 Guest66100 joined #divine
12:53 ilbot3 joined #divine
12:53 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary