Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-01-13

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
02:47 ilbot3 joined #divine
02:47 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
15:33 xstill hm,CAV je letos double blind koukám, takže se prej máme tvářit jako že nenavazujeme na vlastní práci…
15:36 mornfall takže žádný zmínky o divinu jo? :-)
15:37 xstill to by šlo dost těžko :-D prý se máme na vlastní práci odvolávat ve třetí osobě. To bude hrozně nenápadný…
15:37 mornfall on to je menší problém než se možná zdá
15:38 mornfall s,DIVINE,the verifier, tě dostane docela dlouhej kus cesty
15:38 mornfall nebo the model checker

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary