Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-01-27

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
11:29 xstill mornfall, spito: vypadá to, že facebook má dost podobnou hashstabulku jako jsme měli někdy v průběhu vývoje tu s tím resize bez rehashování: https://github.com/facebook/folly/blob/master/folly/docs/AtomicHashMap.md měli bysme jim jí zverifikovat, třeba tam budou mít chybu :-D A taky si porovnat rychlost.

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary