Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-01-31

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
11:09 mornfall algoritmus: procházíš stavovej prostor a držíš si vzdálenost od posledního uloženého stavu x; každej stav uložíš s pravděpodobností x/1000, vyresetuješ x kdykoliv potkáš uloženej stav
11:09 mornfall to by mohlo fungovat docela dobře ne? :)
11:14 mornfall pro nějakou hodnotu 1000, se rozumí
11:41 xstill takže lookup děláš pořád, ale ukládáš to občas? To by fungovat asi mohlo
11:43 mornfall (skončí to s pravděpodobností 1, jediné co není jisté je jak velkou část toho prostoru to nakonec uloží)
12:29 ChanServ joined #divine
12:29 xstill joined #divine
12:29 mornfall joined #divine
12:30 spito joined #divine
12:30 xHire joined #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary