Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-02-01

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
05:45 zbeasnyy joined #divine
05:48 xstill_ joined #divine
09:14 xstill mornfall: v jakém stavu máš divine? bylo by dobré abych se po státnicích (15.) mohl zase připojit k vývoji aktuální verze

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary