Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-02-13

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
08:53 mornfall joined #divine
16:04 xstill ha, povedlo se, divine na auře dokázal zvětšit tabulku na 8 miliard položek, bude docela sranda jestli tohle doběhne, protože to bude mít nejspíš něco mezi 3.5 a 4 miliardami stavů
16:05 xstill jen se teda ty zbylé stavy nad 3 miliardy musí vejít do nějaký 30 GB a nesmí přijít nikdo kdo by tu paměť sežral mezitím…

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary