Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-02-23

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
12:20 spito mornfall: potřeboval bych poradit s brick-unittest.h
12:21 spito aktuálně je registrace testů řešená pomocí __attribute__((constructor))
12:22 spito nenapadá tě nejaký způsob, jak to přepsat, aby se volal konstruktor globálního objektu?
12:43 xstill spito: nějaký statický objekt si udělej v té funkci
12:43 xstill to by třeba mohlo fungovat
12:47 spito to nepomůže, protože statické inicializátory se volají až tehdy, když vlezeš do funkce
13:07 xstill ajo
13:09 xstill spito: však ten reg stejně dělá ještě jednu funkci, tak místo toho může dělat statickej objekt
15:29 xstill mornfall: kam jsi dal divine?
15:32 xstill mornfall: příště až si budeš čistit home, tak si zkontroluj, že do toho co jsi smazal nevedou linky z webu
17:09 xstill mornfall: jo a pak bys mohl zjistit, proč na anně i arke funguje /srv/www/divine/darcs/mainline ale na webu to hlásí 404
17:09 xstill protože ten link jsem spravil ale nefunguje to pořád
17:13 xstill nojo, ty sis to nastavil do nginx
17:15 xstill pak to máš blbý, přidal jsem ti do home simlink, protože dělat celej deploy se mi kvůli tomu nechce
19:44 xstill joined #divine
19:54 xstill joined #divine
23:00 xHire joined #divine
23:00 spito joined #divine
23:03 xstill joined #divine
23:06 ChanServ joined #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary