Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-03-05

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
02:48 ilbot3 joined #divine
02:48 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
19:21 mornfall no, není to moc dobrý s tou maskou
19:21 mornfall něco se bude muset chovat magicky
19:25 xstill proč?
19:26 xstill maska je teď součástí programu a ne intrerpretru, že?
19:29 mornfall no ne, program nemůže dost dobře rozhodovat kde by měl nebo neměl být interrupt
19:33 mornfall scheduler potřebuje atomicky 1) zrušit masku 2) vyresetovat to že prováděl pozorovatelný akce a 3) skočit do programu
19:34 mornfall možná by scheduler měl mít jinej mechanismus než masku...
19:39 xstill pokud je maska a viditelnost flag  v interpretru, tak to můžeš dát jako parametry toho skoku do programu jestli se to má vyresetovat, ne?
19:39 mornfall no to je to co říkám, že bude muset být něco magickýho
19:39 mornfall že to bude __vm_
19:39 mornfall __vm_jump ven ze scheduleru je jedna možnost
19:43 xstill aha, já jsem nějak předpokládal, že skok do programu je __vm_ tak jak tak
19:43 mornfall tam ten entr nepatřil
19:43 mornfall __vm_jump
19:44 mornfall ale jo, prostě __vm_jump asi bude potřebovat schopnost resetovat tady ty flagy
19:48 mornfall hm, navíc to vůbec nebude fungovat
19:49 mornfall ale ne, bude, už bláznim

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary