Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-04-02

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
18:09 xstill hm, divine v LTL (v llvm) úplně ignoruje konečné běhy, to je v pořádku? (nezdá se mi)
19:22 mornfall v systému nebo v büchi automatu?
19:23 mornfall konečnej běh v büchi by měl znamenat že všechno splňuje
19:27 xstill systému
19:27 xstill hroší je, že tau redukce ztratila cyklus ve stavovém prostoru
19:29 xstill (jsou na něm choice)
19:30 xstill mech, blbej build, beru zpět

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary