Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-04-08

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
01:48 ilbot3 joined #divine
01:48 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
12:28 xstill mornfall: tak prý se na SV-COMP večeři (kde jsme nebyli protože jsme měli SPIN večeři) divili jak je možný že divine má tolik bodů a nebouchne na paměťi :-D

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary