Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-04-23

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
01:48 ilbot3 joined #divine
01:48 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
15:11 xstill hmm, unix@fi používá NFS3, jsem měl pocit že mají 4… ale nějak jim tam fungují atributy
15:12 xstill teda ACL
15:34 xstill nojo, jenže oni normálně fungujou na nfs3
15:34 xstill to náš home je neumí :-/
16:22 mornfall co chceš prosimtě s ACL?
16:22 mornfall pro ext4 jsou acl mount option
16:23 mornfall (nebo tune2fs -o acl...)
16:23 mornfall (to nastavuje per-filesystem default kterej se použije když mountu nic neřekneš)
16:23 mornfall tune2fs -o +acl

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary