Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-06-24

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
01:48 ilbot3 joined #divine
01:48 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
13:05 xstill mornfall: z bitkódu asi nejde nijak usuzovat na uspořádání adres funkcí, co?
13:06 xstill já totiž budu potřebovat umět najít metadata funkce i PC
13:08 xstill a pokud nevím jaké budou adresy, tak asi nezbývá nic moc inteligentnějšího, než najít entry point minimální vzdálenosti od PC

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary