Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-06-29

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
01:48 ilbot3 joined #divine
01:48 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
06:41 xstill mornfall: mám šanci nějak z assertu v eval.hpp:203 (bad pointer) zjisti něco krom toho co mi to vypíše?
09:40 mornfall xstill: to je asi skutečně assert, tzn. bug v evaluátoru
09:41 xstill mornfall: ono to vypisuje null pointer
09:41 xstill nicméně stejně by mi dost pomohlo vědět ve které funkci a kde
09:41 xstill i pokud by to byl bug interpretru
10:25 mornfall xstill: trasovací anotace ti to neřeknou?
10:32 xstill ty mi řeknou jen funkci
10:37 mornfall no před ten assert si dej instruction().op->dump()
10:38 mornfall to ti zase řekne instrukci, dohromady by to mohlo stačit
10:39 xstill vypsat haldu nebo tak něco nejde?
10:39 xstill nebo rámec třeba
10:41 xstill hm, hlavně ten autotrace je nějaký rozbitý

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary