Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-07-13

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
06:53 xstill mornfall: na co jsou ta volná místa v PC na začátku basic bloků?
06:56 xstill teda spíš ve funkci
07:31 xstill chápu to dobře, že vaargs se ukládají za pointr, takže offsety dat (registrů) v rámci jsou konstantní?
07:38 zbeasnyy ano, layout rámce je konstantní
07:46 xstill a ty mezery v PC?
07:54 zbeasnyy pc.instruction( pc.instruction() + 1 ); /* leave one out for use as a bb label */
07:55 zbeasnyy tohle?
07:55 zbeasnyy (jestli se ptáš na motivaci, tak to zjednodušuje logiku branch instrukcí)
07:56 zbeasnyy (tzn. nemusí se řešit jestli byla poslední provedená instrukce jump nebo ne, pc se zvyšuje nepodmíněně)
07:58 zbeasnyy btw. je středa (já vim, zapomněl jsem tuto skutečnost připomenout na divine@)
08:00 zbeasnyy a pokud jde o leakování rámců a/nebo alloca, tak bych to zas tak moc nehrotil, stejně nevíme jak se bude řešit leak detection
08:01 zbeasnyy (tzn. že unwinder může prostě skočit kam chce a smetí aspoň zatím neřešit)
08:02 zbeasnyy stejně tak neřešíme že ret 'vyleakuje' alloca
08:04 zbeasnyy hm, spíš je ale chceme naopak uvolnit pro případ kdyby náhodou někdo držel referenci
08:05 zbeasnyy je teda otázka jestli je lepší mít spíš __vm_destroy_frame nebo je při unwindu prostě dealokovat komplet z userspace
19:27 xstill joined #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary