Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-07-29

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
13:43 zbeasnyy joined #divine
17:11 yaqwsx joined #divine
18:40 xstill joined #divine
19:04 xstill mornfall: připomínám, že příští týden tady nejsem (a Heňo také ne), takže vůbec nevím jestli tu ve středu někdo bude (Jiřík má dovolenou). Ten další týden jsem sice psal, že tu budu, ale nakonec by se mi hodilo tu nebýt, a 30.8.-3.9. tu také nebudu.

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary