Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-08-24

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
01:48 ilbot3 joined #divine
01:48 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
07:24 yaqwsx joined #divine
12:37 xstill_ mornfall: ~/DIVINE/divine4
14:01 evenfall xstill_: http://mdocml.bsd.lv/snapshots/mdocml-1.13.4.tar.gz vypadá rozumně
16:23 yaqwsx joined #divine
18:11 yaqwsx joined #divine
19:23 yaqwsx joined #divine
20:00 yaqwsx joined #divine
20:09 yaqwsx Ještě ke statickému kontextu - myslím, že se mu nevyhnu. Vem si takový __dios_syscall, který je součástí veřejného Cčkového API. Ten potřebuje kontextu diosu nastavit příznak syscallu, ale nemá jak dostat referenci na kontext. Stejně tak fault handler.
22:00 yaqwsx A potom se ještě vybízí otázka - potřebujeme na syscall interrupt? Na rozdíl od skutečného OS nepotřebujeme nic jako privilegovaný mód, stačí nám přístup k datům. Nebo mi teď večer něco uniká?
22:03 yaqwsx ...čímž bychom zrychlili jak syscally, tak i běžný scheduling.
22:32 yaqwsx BTW: __vm_trace( _VM_T_Flag mi zatím háže not implemented. Jako argument ti mám předávat fault?

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary