Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-09-22

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
00:05 divine-buildbot joined #divine
01:48 ilbot3 joined #divine
01:48 Topic for #divine is now DIVINE: A Parallel LTL Model Checker (http://divine.fi.muni.cz) | http://irclog.perlgeek.de/divine/
03:53 divine-buildbot joined #divine
04:32 divine-buildbot joined #divine
07:18 yaqwsx joined #divine
07:48 mornfall spito: žiješ?
07:48 spito áno
07:48 mornfall spito: kolik bylo „RH“ studentů?
07:48 mornfall (různých jednotlivců)
08:13 mornfall spito: našel jsem krom Katky 4, zdá se (Hutta, Kadaši, Hulín, Petkanič)
08:17 spito ano, akorát nikdo z nich krom Hutty nedostal prachy
08:18 mornfall jo to jo, o to mi teď nešlo
08:49 yaqwsx joined #divine
09:38 yaqwsx joined #divine
12:25 yaqwsx joined #divine
13:00 yaqwsx joined #divine
13:42 yaqwsx joined #divine
14:23 xstill__ joined #divine
14:36 xstill_ joined #divine
21:38 spito joined #divine
21:38 xstill joined #divine
21:41 divine-buildbot joined #divine
21:42 evenfall joined #divine
21:42 mornfall joined #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary