Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-10-21

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
01:48 ilbot3 joined #divine
01:48 Topic for #divine is now DIVINE | http://divine.fi.muni.cz | http://irclog.perlgeek.de/divine/
02:26 divine-buildbot joined #divine
02:56 divine-buildbot joined #divine
05:00 xstill jestli tam zařadíme i výsledky bez taustores, tak divine 3 bude mít spoustu oom nebo timeoutů (podle toho jestli má kompresi)
08:10 evenfall tak bude a co...
08:10 xstill jo, mělo by to být doběhlý
08:10 evenfall aspon bude videt ze to k necemu je
08:12 xstill běží jen velká hashtabulka na 3 vláknech (jen tak aby se to zkusilo)
08:12 xstill aha ta teda nedoběhla
09:47 xstill tak doběhlo všechno
23:01 xheno joined #divine
23:06 mornfall joined #divine
23:06 xstill_ joined #divine
23:06 xheno joined #divine
23:06 zbeasnyy joined #divine
23:07 xstill joined #divine
23:11 ChanServ joined #divine
23:49 divine-buildbot joined #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary