Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-10-30

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
01:21 divine-buildbot joined #divine
02:02 divine-buildbot joined #divine
02:31 divine-buildbot joined #divine
21:15 xstill hm, on ten rebuild LLVM spustí darcs nějak, minimálně pokud se hrábne do runtime
21:28 xstill co když prostě vypnem -Wunused-variable v release? pokud tam nějaká bude, které by reálně vadila, tak bude i v debugu…
22:01 xstill zbeasnyy: v ~xstill/DIVINE/divine4pthread máš ty nové pthready
22:02 xstill (testy jsem pustil a prošly)
22:16 mornfall joined #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary