Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-10-31

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
00:54 divine-buildbot joined #divine
01:42 divine-buildbot joined #divine
02:48 ilbot3 joined #divine
02:48 Topic for #divine is now DIVINE | http://divine.fi.muni.cz | http://irclog.perlgeek.de/divine/
03:26 divine-buildbot joined #divine
06:31 xstill mornfall: nevím jestli jsi to četl, v ~xstill/DIVINE/divine4pthread máš ty nové pthready
06:58 xstill hm, testy potřebují testovat i typ faultu nějak
07:31 xstill další patche, akorát problém těch testů je, že procházeli i před tím, ale na invalid dereference
07:31 xstill (procházeli tím, že padali na invalid dereference na +- správném místě, kde měli padat na fault)
07:32 xstill akorát tohle je závislé na tom, že divine nebude detekovat leaky na __vm_obj_make by default
07:46 xstill počkej, akorát jsem nepustil teď celé testy
07:54 xstill ok, prošlo to
09:32 mornfall ten Vilíkův bug je nějakej divnej
09:33 mornfall škoda že nepíše víceméně nic
11:19 xstill_ já na to narazil na arke, ale netuším čím to je protož€ je to assert v buildu llvm
11:20 mornfall v buildu llvm?
11:20 mornfall umřelo runtime-cc
11:21 xstill_ aha, tak to je něco jiného teda
11:22 xstill_ respektive assert je stejý
12:13 mornfall asi bychom ve středu mohli updatovat llvm
12:13 mornfall myslím že pokrytí testů už je na takovou akci dostatečné
12:24 xstill nevím jestli by nebylo strategické mergnout Heňovy změny
13:33 xstill_ Heňo by měl mít něco co půjde mergovat ve nejpozději ve středu
13:34 xstill_ akorát je teda problém, že lart moc nejde testovat, repsektive nemáme testy

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary