Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-11-27

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
00:04 divine-buildbot joined #divine
00:17 divine-buildbot joined #divine
01:17 divine-buildbot joined #divine
01:32 divine-buildbot joined #divine
01:57 divine-buildbot joined #divine
08:18 yaqwsx joined #divine
09:47 xstill to tě vážně tak štve, když řeknu ať si stáhneš patche místo toho abych oznámil, že mám nové patche?
11:16 yaqwsx joined #divine
12:07 yaqwsx joined #divine
13:54 yaqwsx joined #divine
14:44 yaqwsx joined #divine
17:37 yaqwsx mornfall: Zarecordoval jsem spojení alokátorů VFS a DiOSu (byl to duplicitní kód) a předělal jsem TLS na strukturu. Až budeš mít chvíli, můžeš na to mrknout?
18:24 mornfall joined #divine
21:06 yaqwsx joined #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary