Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-12-22

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
14:52 xstill_ joined #divine
20:16 xstill hm, tak nám TACAS nevzali :-/
20:16 xstill a ty recenze jsou hrozně dlouhý…
21:04 xstill btw. ad registry vs. diferenciální kódování, myslím, že smysl to má, protože pokud pospojuješ třeba všechny bitcasty na stejnou lokaci, tak ten rozdíl mezi stavem před a po jejich vyhodnocení bude menší
21:47 mornfall to jo, jenže sloučit bitcasty je zrovna znatelně složitějši než alokovat registry

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary