Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2016-12-23

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
02:48 ilbot3 joined #divine
02:48 Topic for #divine is now DIVINE | http://divine.fi.muni.cz | http://irclog.perlgeek.de/divine/
10:03 mornfall (smysl to samozřejmě má aj z jiných důvodů, otázka je spíš jak velký)
11:05 mornfall hm a do /home zase nejde zapisovat, zdá se
14:57 mornfall obavam se, ze /home je zkorumpovany
14:58 mornfall anna ho po zaplave ext4 chyb remountovala readonly
16:55 xstill super, na to není lepší čas než když jsem na týden z Brna…

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary