Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2017-01-10

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
02:48 ilbot3 joined #divine
02:48 Topic for #divine is now DIVINE | http://divine.fi.muni.cz | http://irclog.perlgeek.de/divine/
06:33 yaqwsx joined #divine
08:05 yaqwsx joined #divine
08:27 yaqwsx joined #divine
09:07 yaqwsx joined #divine
09:07 yaqwsx Rychlá otázka na std::regex_match - proč bere referenci na std::regex_match, když existuje pouze jeden přípustný match?
09:09 xstill_ yaqwsx: myslíš na match_result?
09:09 xstill_ jestli jo, tak protože tam můžou být skupiny
09:10 yaqwsx xstill_: Ano, myslím match_result
09:10 xstill_ match_result vždycky podpovídá jedmonu výskytu
09:10 xstill_ *odpovídá
09:11 yaqwsx *match_results - neumím psát.
09:17 yaqwsx Ajo, už tomu rozumím - do match_results se uloží prvně celý string a pak postupně všechny ozávorkované části.
09:18 xstill_ jo
09:19 xstill_ (na cppreference je to popsaný)
09:19 yaqwsx Jj, už jsem to našel.
09:19 yaqwsx Díky
10:48 yaqwsx joined #divine
11:32 yaqwsx joined #divine
12:06 yaqwsx joined #divine
14:14 yaqwsx joined #divine
16:46 divine-buildbot Hey! build divine-next-debug #304 is complete: Failure [finished]
17:23 divine-buildbot_ joined #divine
18:14 divine-buildbot joined #divine
18:19 divine-buildbot joined #divine
18:38 divine-buildbot joined #divine
18:47 divine-buildbot joined #divine
18:54 divine-buildbot joined #divine
18:55 xstill_ jo, běžel dvakrát až tak, že ho pkill nezabil
18:55 xstill_ už to buildí
22:19 divine-buildbot Hey! build divine-next-debug #331 is complete: Failure [finished]
22:40 divine-buildbot Hey! build divine-next-debug #333 is complete: Failure [finished]
22:40 divine-buildbot Hey! build divine-next-debug #332 is complete: Failure [finished]
22:40 divine-buildbot Hey! build divine-next-debug #334 is complete: Failure [finished]

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary