Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2017-01-15

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
00:36 divine-buildbot Hey! build divine-next-debug #399 is complete: Failure [finished]
01:07 divine-buildbot Hey! build divine-next-debug #400 is complete: Failure [finished]
02:48 ilbot3 joined #divine
02:48 Topic for #divine is now DIVINE | http://divine.fi.muni.cz | http://irclog.perlgeek.de/divine/
02:49 divine-buildbot Hey! build divine-current-debug #45 is complete: Failure [finished]
02:53 divine-buildbot Hey! build divine-nightly-debug #51 is complete: Failure [finished]
09:26 yaqwsx joined #divine
10:57 divine-buildbot Hey! build divine-next-debug #401 is complete: Success [finished]
11:19 spito mornfall: pačé /var/tmp/xweiser1.dpatch
13:59 xstill joined #divine
17:25 xstill joined #divine
19:29 mornfall xstill: jak to dopadlo s tím linkerem?
19:29 xstill mornfall: integruju
19:30 mornfall takže v principu funguje jo?
19:32 xstill v principu jako ve smyslu, že zvládne slinkovat 3 moduly, kde každý obsahuje jednu až dvě funcke
19:33 mornfall ok
19:33 xstill momentálně se snažím naučit cc::Compile linkovat s archivy
19:40 xstill asi vidím jako dost reálné umět -l
19:40 xstill (jako přepínač kompilátoru)
19:40 xstill tj. v divine by pak mohl být zakompilovaný i ten googletest, jen by se nekompiloval by default
19:40 xstill *nelinkoval
19:41 mornfall no, do toho bych se zrovna nehrnul (bundlovat googletest)
19:41 xstill tak ne
19:41 mornfall ale -l by bylo fajn
19:41 mornfall hlavně kdyby to umělo aj -L a reálný soubory
19:42 xstill reálný soubory… tím myslíš co?
19:42 mornfall nevirtuální
19:42 xstill tak jak je to napsaný teď tak se ten achviv zdá být plně kompatibilní s tím co produkuje GNU ar
19:42 xstill jo tak
19:42 mornfall zrovna u googletest-u je to jedno protože to jde přeložit na jedno .o/.bc
19:43 xstill takže linkovat s bitcode archivy by neměl být problém
19:43 mornfall ale jinde by se to uplatnit mohlo
20:40 xstill heh, zacyklil se mi terminate handler
20:45 xstill to mám z toho, že vyhazuju něco co nedědí std::exception
22:26 mornfall no, v podstatě mi to funguje, umím importovat jednosouborový modely a spustit verify a loguje to do sql
22:27 mornfall ale narazil jsem na trochu problém, všechno krom toho build.sh běží in-process, ale build.sh potřebuje někde sehnat divine který odpovídá tomu běžícímu divine.bench
22:27 mornfall to není úplně dobře
22:32 mornfall alternativa by asi byla aby to psalo divinový příkazový řádky na stdout (tzn. echo 'cc -std=c++14 soubor.cpp' atp.)
22:34 mornfall (nebo do souboru, to je nakonec jedno, jen by to mělo případně problém kdyby ten skript potřeboval nějak zkoumat nebo něco dělat s výstupem z divinu jinak než divinem)
22:40 mornfall možná bude nejlepší dát tam statickej skript kterej bude moct jen pouštět divinový příkazy, momentálně nepřicházim na nic co by mohlo smysluplně chtít nějakej control flow nebo jinou magii... možná tak glob

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary