Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2017-01-24

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
02:48 ilbot3 joined #divine
02:48 Topic for #divine is now DIVINE | http://divine.fi.muni.cz | http://irclog.perlgeek.de/divine/
06:42 raj3 joined #divine
06:45 raj3 joined #divine
06:49 raj3 left #divine
11:26 divine-next validate failed (2 tests), 10 patches pending [xlauko xstill]
11:36 divine-next validate failed (2 tests), 11 patches pending [mornfall xlauko xstill]
11:37 xstill mornfall: co failuje?
11:39 mornfall nějaký sim testy
11:39 mornfall dívám se na to
11:40 xstill sim help je rozbitej, ale ten test jsem myslím nepřidal
11:41 xstill už nejsi na tom výjezdě, nebo se tam objevil internet?
11:41 mornfall přidal
11:42 mornfall a ten druhej co failuje je 2.trace.sh
11:42 mornfall řekl bych že změnou v scheduleru
11:43 mornfall jsem u sebe
11:44 xstill stavím za 10 min
11:45 mornfall ok
12:08 divine-next validate failed (1 test), 13 patches pending [mornfall xlauko xstill]
12:19 yaqwsx joined #divine
12:21 divine-next 13 new patches validated [mornfall xlauko xstill]
13:26 yaqwsx joined #divine
13:51 yaqwsx_ joined #divine
13:52 yaqwsx joined #divine
15:27 yaqwsx joined #divine

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary