Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2017-01-31

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
17:38 xstill mornfall: zítra na 95 % nedorazím, pokud budu alespoň tak funkční jako teď tak bych mohl být online
17:44 mornfall neříkej že jseš taky nemocnej
17:45 xstill jsem, ty taky?
17:47 mornfall jo no, kašlu jak starej hrnec
17:49 mornfall původně jsem chtěl dorazit, ale možná bude lepší to nerozšiřovat

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary