Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2017-02-06

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
14:06 xstill_ mornfall: tušíš kde by se dalo najít staré logo DIVINE - božské oko? V žádném starém webu jsem ho nenašel…
14:09 mornfall xstill_: Jiřík to někde mít bude, jinak nevím
14:13 xstill_ ok
14:18 xstill_ mornfall: DIVINE teď nějak dbg.value čte?
14:45 xstill_ ok, zdá se, že ano

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary