Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2017-02-24

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
00:05 divine-buildbot Hey! build divine-nightly-release #73 is complete: Failure [finished]
00:47 divine-buildbot Hey! build divine-nightly-debug #76 is complete: Failure [finished]
02:48 ilbot3 joined #divine
02:48 Topic for #divine is now DIVINE | http://divine.fi.muni.cz | http://irclog.perlgeek.de/divine/
16:10 xstill_ stejně to lítá dost, navíc lítaj furt ty stejný modely
18:02 divine-next 3 new patches validated [mornfall]
18:27 divine-next 1 new patch validated [mornfall]
19:52 divine-buildbot Hey! build divine-next-debug #498 is complete: Failure [finished]
20:19 divine-buildbot Hey! build divine-next-debug #499 is complete: Success [finished]
22:54 xstill mornfall: ad fifo-naive - zdá se, že problém je, že mutex::lock není noexcept, ani nemůže být protože podle specifikace může vyhazovat pokud pthread_mutex_lock selže (unlock sice nemůže selhat podle cppreference, ale stejně není noexcept); + ještě něco s deque se volá přes invoke to vytvoří invoke 2x na každém writer cyklu (předpokládám, že většina stavového prostoru jsou
22:54 xstill různá proložení toho cyklu, takže to může hrát roli). Problém je jen na writer cyklu, protože ten se zainlinovat až do __thread_proxy které má unique_ptr. I když teda ten rozdíl je dost velký na to aby byl vysvětlený dvěma invoke. V pthread_(un)lock ale žádný rozdíl není. Jen teda ten rozdíl je podezřele velký na 2x invoke na můj vkus no
23:07 xstill zkusím tomu zabránit inlinovat se až do __thread_proxy a spustit to znovu
23:08 xstill jo ty tam máš -O3 totiž, a já se divím, že se to tak hrozně inlinuje
23:08 xstill nebo spíš Heňo teda
23:16 xstill ten rozdíl mezi noexcept a D4 je asi 28 % momentálně přes všechny V modely
23:17 xstill mezi D3 a D4 < 5 % +- fluktuace
23:17 xstill na pheme

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary