Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2017-03-05

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
02:48 ilbot3 joined #divine
02:48 Topic for #divine is now DIVINE | http://divine.fi.muni.cz | http://irclog.perlgeek.de/divine/
10:16 zbeasnyy přidal jsem poznámku pod čarou (24 na straně 9)
19:21 xstill ok
19:24 xstill jinak ten QTOM je docela bordel, ten repozitář co nám poslal už neexistuje. Místo toho archivu co tam byl předtím (co popisuješ v mailu) tak je tam archiv co vypadá, že obsahuje testy. Když si stáhnu poslední QTOM z webu tak to clangem nejde přeložit… po chvíli přehrabování jsem to nakonec přeložil ale chybí v tom definice globálních proměnných. Takže až tak jednoduchý to s
19:24 xstill tím nebude.
19:26 xstill jo a globální proměnný nejde stubovat protože můžou být použité mimo funkce (v konstatnách/inicializátorech)
19:31 xstill + teda nevím jak to pouštěli v DIVINE když tam mají nedeterministické hodnoty
19:48 xstill … hned v globálním konstruktoru mají nedeterministický int

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary