Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2017-04-17

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
01:49 ilbot3 joined #divine
01:49 Topic for #divine is now DIVINE | http://divine.fi.muni.cz | http://irclog.perlgeek.de/divine/
19:25 xstill yaqwsx: zase je rozbité vypisování zdrojáků z DiOS, pamatuješ si čím to byl naposledy?
19:27 yaqwsx xstill: Tím, že jsem hrabal do build procesu. Ale v poslední verzi modulárního DiOSu jsem na build proces nesahal.
19:28 xstill to je celkem jedno kdy se to rozbilo. Kde konkrétně byl ten problém?
19:29 yaqwsx Tím, že jsem měl preprocesované soubory, které byly v jiném relativním adresáři a špatně jsem je mapoval při tvoření achivu na původní.
19:32 xstill hm, do těch cest se nějak dostalo runtime to není dobrý
19:33 xstill (jako že /divine/include/runtime/dios/core/fault.hpp:85)
19:33 yaqwsx Hm, jak se to stalo?
19:34 xstill cmake: Allow runtime (dios) to use bricks.
19:34 xstill změnil se bázový adresář
19:55 yaqwsx xstill: Asi bychom na to měli mít test
19:56 xstill ano
20:45 xstill mornfall: mám u sebe patche na pohyb po stacku v sim + nějaké opravy

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary