Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #divine, 2017-04-24

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
00:02 kejsty joined #divine
00:06 kejsty joined #divine
00:11 kejsty joined #divine
00:16 kejsty joined #divine
00:21 kejsty joined #divine
00:26 kejsty joined #divine
00:31 kejsty joined #divine
00:36 kejsty joined #divine
00:41 kejsty joined #divine
00:46 kejsty joined #divine
00:51 kejsty joined #divine
00:56 kejsty joined #divine
01:01 kejsty joined #divine
01:06 kejsty joined #divine
01:11 kejsty joined #divine
01:16 kejsty joined #divine
01:21 kejsty joined #divine
01:26 kejsty joined #divine
01:31 kejsty joined #divine
01:36 kejsty joined #divine
01:41 kejsty joined #divine
01:49 ilbot3 joined #divine
01:49 Topic for #divine is now DIVINE | http://divine.fi.muni.cz | http://irclog.perlgeek.de/divine/
01:51 kejsty joined #divine
01:56 kejsty joined #divine
02:00 kejsty joined #divine
02:05 kejsty joined #divine
02:10 kejsty joined #divine
02:15 kejsty joined #divine
02:20 kejsty joined #divine
02:25 kejsty joined #divine
02:29 kejsty joined #divine
02:34 kejsty joined #divine
02:39 kejsty joined #divine
02:44 kejsty joined #divine
02:49 kejsty joined #divine
02:54 kejsty joined #divine
02:59 kejsty joined #divine
03:04 kejsty joined #divine
03:09 kejsty joined #divine
03:14 kejsty joined #divine
03:19 kejsty joined #divine
03:24 kejsty joined #divine
03:29 kejsty joined #divine
03:34 kejsty joined #divine
03:38 kejsty joined #divine
03:43 kejsty joined #divine
03:48 kejsty joined #divine
03:53 kejsty joined #divine
03:58 kejsty joined #divine
04:03 kejsty joined #divine
04:08 kejsty joined #divine
04:13 kejsty joined #divine
04:18 kejsty joined #divine
04:23 kejsty joined #divine
04:28 kejsty joined #divine
04:32 kejsty joined #divine
04:37 kejsty joined #divine
04:42 kejsty joined #divine
04:47 kejsty joined #divine
04:51 kejsty joined #divine
04:56 kejsty joined #divine
05:01 kejsty joined #divine
05:06 kejsty joined #divine
05:12 kejsty joined #divine
05:16 kejsty joined #divine
05:21 kejsty joined #divine
05:26 kejsty joined #divine
05:31 kejsty joined #divine
05:36 kejsty joined #divine
05:41 kejsty joined #divine
05:45 kejsty joined #divine
05:50 kejsty joined #divine
05:56 kejsty joined #divine
06:00 kejsty joined #divine
06:05 kejsty joined #divine
06:10 kejsty joined #divine
06:15 kejsty joined #divine
06:20 kejsty joined #divine
06:25 kejsty joined #divine
06:30 kejsty joined #divine
06:35 kejsty joined #divine
06:41 kejsty joined #divine
06:45 kejsty joined #divine
06:50 kejsty joined #divine
06:55 kejsty joined #divine
07:00 kejsty joined #divine
07:05 kejsty joined #divine
07:09 kejsty joined #divine
07:14 kejsty joined #divine
07:19 kejsty joined #divine
07:24 kejsty joined #divine
07:29 kejsty joined #divine
07:34 kejsty joined #divine
07:36 kejsty joined #divine
08:03 kejsty joined #divine
08:08 kejsty joined #divine
08:13 kejsty joined #divine
08:18 kejsty joined #divine
08:23 kejsty joined #divine
08:28 kejsty joined #divine
08:33 kejsty joined #divine
08:38 kejsty joined #divine
08:43 kejsty joined #divine
08:48 kejsty joined #divine
08:53 kejsty joined #divine
08:58 kejsty joined #divine
09:03 kejsty joined #divine
09:07 kejsty joined #divine
09:12 kejsty joined #divine
09:17 kejsty joined #divine
09:22 kejsty joined #divine
09:27 kejsty joined #divine
09:32 kejsty joined #divine
09:37 kejsty joined #divine
09:42 kejsty joined #divine
09:47 kejsty joined #divine
09:52 kejsty joined #divine
09:57 kejsty joined #divine
10:02 kejsty joined #divine
10:07 kejsty joined #divine
10:12 kejsty joined #divine
10:17 kejsty joined #divine
10:22 kejsty joined #divine
10:26 kejsty joined #divine
10:31 kejsty joined #divine
10:36 kejsty joined #divine
10:41 kejsty joined #divine
14:49 xstill mornfall: co máš za připomínky k těm sim patchům?
21:23 xheno mornfall: Čaká ťa pár patchov odo mňa na arke: /home/xlauko1/next Je tam doriešená rekurzia a prepísaný priechod LLVMkom. Ale na verifikáciu sľúbeneho AVLka ešte musím dopracovať abstrakciu štruktúr.
21:25 xheno mornfall: Riešil si už inak osamostatnenie interpretru pre dipot?
21:27 mornfall xheno: \o/ (to je celkom slušných zopár, zajtra alebo v stredu sa pozriem... re dipot, ešte to chvíľu potrvá, progress is steady-ish but slow)
21:34 xheno mornfall: Nijak to neponáhla. Ja si tu spokojne zatiaľ transformujem rabinové automaty :P

| Channels | #divine index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary