Camelia, the Perl 6 bug

IRC log for #kaizendo, 2010-10-25

| Channels | #kaizendo index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
08:32 sjn ssm: any chance of getting badius kicked today? :)
10:12 ssm sjn: on it
11:23 sjn \o/
11:24 sjn_ left #kaizendo
11:24 sjn there it goes
11:33 dreadnact joined #kaizendo
11:33 dreadnact left #kaizendo
11:34 dreadnact_ joined #kaizendo
11:34 sjn o/ dreadnact_
11:48 sjn t0m: ping (when you have a moment)
12:34 dreadnact_ left #kaizendo
12:47 dreadnact_ joined #kaizendo
13:59 dreadnact_ left #kaizendo
14:13 dreadnact_ joined #kaizendo
15:37 sjn dreadnact_: you there?
15:39 * sjn has found a way to generate the json now (had to dig around quite a bit :-P)
15:39 sjn dreadnact_: need your input on how to organize the JSON response
15:40 sjn would you mind looking at root/sandbox/example_discussion.yml to see if that looks sane?
15:43 sjn (well, it doesn't, I'll update it)
16:34 Github-sjn joined #kaizendo
16:34 Github-sjn Kaizendo: comments-01 Salve J. Nilsen * 35a4b96 (1 files in 1 dirs): Temporarily store C:A:REST patch ...
16:34 Github-sjn Kaizendo: comments-01 Salve J. Nilsen * c59e32b (1 files in 1 dirs): Add example for comment list structure
16:34 Github-sjn Kaizendo: comments-01 commits cd8608c...c59e32b - http://bit.ly/cHyAmM
16:34 Github-sjn left #kaizendo
18:48 dreadnact_ left #kaizendo
18:50 sjn ssm: ser ut som om noe fønky har skjedd med postgres
18:55 * sjn uttrykker seg dårlig
19:00 dreadnact_ joined #kaizendo
19:16 sveinns joined #kaizendo
19:16 sveinns Hi there!
19:17 sveinns What's up with the time on Badius?
19:18 sjn database trouble
19:18 sjn trying to figure out the restore stuff
19:19 sjn very annoying
19:20 sjn especially because of this: http://linux1.no/artikkel/4588/foredrag-i-bergen-i​ndividuelt-tilpassede-laeremidler-med-kaizendoorg
19:25 * sjn has found something that looks like backups in /var/backups/postgresql/$date
19:26 sjn they're a month old though
19:26 sveinns hmmm
19:31 sveinns Were you going to mess around with the html files?
19:45 sjn I was, until I found out that there's something funky going on with the database
19:45 sjn I'll commit what I have
19:45 sjn and push
19:54 Github-sjn joined #kaizendo
19:54 Github-sjn Kaizendo: comments-01 Salve J. Nilsen * e106ef8 (21 files in 4 dirs): Just generate the content div, nothing above body ... - http://bit.ly/dx6HKs
19:54 Github-sjn left #kaizendo
20:01 sjn sveinns: a couple things I started on (that you could look into when you have time)...
20:01 sjn 1) check return codes on file operations (open(...) or die "cannot open file: $!";  )
20:02 sjn 2) use variable names that tell about the purpose of what the variable is storing
20:03 sveinns ok, I will check on that tomorrow.
20:03 sjn maybe also look into incorporating convert.pl and run.pl into one script (preferrably with a better name :)
20:03 * sveinns is now to bed.
20:03 sjn ook
20:45 dreadnact_ left #kaizendo
21:03 sjn ssm: ok, her er hva jeg har funnet ut (det var ikke så ikke som jeg todde)
21:03 sjn upstart sliter med å start fastcgi; den bare henger
21:04 ssm sjn: online
21:04 ssm noe jeg kan hjelpe med?
21:04 sjn jeg har installert FCGI::Engine::Manager og bruker nå denne til å starte mojomojo; dette er endret i upstart-config-fila
21:04 ssm aha
21:05 sjn databasen var ok (det var bare jeg som ikke visste du hadde begrenset tilgang m/uid)
21:05 sjn service mojomojo start # henger fremdel3es
21:05 sjn har nå starta den manuelt
21:06 ssm mojomojo stop/killed, process 517
21:06 ssm upstart starter den ikke?
21:06 sjn nei
21:06 sjn den henger bare
21:06 sjn samme skjer ved stop
21:07 sjn (nokså annoying, har brukt et par timer på å grave nå)
21:07 ssm har opplevd at upstart har gjort slikt ved store endringer i en initfil :/
21:07 sjn hokai?
21:08 ssm samme smyptomer...
21:08 sjn høres rart ut
21:09 ssm Oct 26 08:21:04 badius.kaizendo.org init: /etc/init/mojomojo.conf:13: Unknown stanza
21:09 ssm Oct 26 08:31:54 badius.kaizendo.org init: /etc/init/mojomojo.conf:15: Unknown stanza
21:09 ssm ser ut som om det er syntaxfeil i filen
21:09 * ssm undersøker
21:10 sjn la til et par ting, så de feilmeldingene er mine
21:10 ssm ok
21:10 sjn klokka er helt gal også
21:10 sjn (igjen)
21:11 sjn anyhoo: http://linux1.no/
21:11 ssm pr ;)
21:11 sjn ikke med et kaputt nettsted :-\
21:12 ssm ah
21:12 sjn oh well
21:14 ssm bruk av logger var smart
21:15 ssm sjn: den fastcgi-manageren, hva gjør den egentlig?
21:15 sjn legge til & på den linja? :-P
21:16 ssm vil script/mojomojo_fastcgi_manage.pl forke en eller to ganger, og deretter avslutte etter å starte mojomojo?
21:17 sjn godt spørsmål
21:17 ssm om den forker en gang, er "expect fork" riktig.  om den forker to ganger er "expect daemon" korrekt.
21:17 sjn hvor er dokumentasjonen for det, btw?
21:17 ssm ...i /etc/init/mojomojo.conf
21:17 ssm man 5 init
21:17 sjn så en wikiside som sa at "expect daemon" var erstattet av "expect fork" i 0.3.0 elns.
21:18 sjn 0.5.0
21:18 sjn http://upstart.ubuntu.com/wiki/Stanzas
21:18 ssm mansiden lister begge
21:19 sjn mm, kanskje greit å bruke daemon da
21:19 ssm aha, "daemon" er erstattet med "expect fork", "expect daemon" er noe annet
21:19 ssm du har også "expect stop"
21:19 ssm se mansiden
21:20 sjn mm
21:20 ssm kan hende at "expect daemon" er korrekt, det matcher beskrivelsen
21:21 ssm men hvorfor det er forskjell på "expect fork" og "expect daemon" vet jeg ikke.
21:31 Github-sjn joined #kaizendo
21:31 Github-sjn Kaizendo: comments-01 Salve J. Nilsen * f7f70a5 (19 files in 3 dirs): Use proper HTML entities in the example book - http://bit.ly/bOkuAR
21:31 Github-sjn left #kaizendo
21:31 sjn ssm: du må gjerne sette det tilbake
21:32 sjn men uansett, "service mojomojo start" henger av en eller annen grunn
21:32 sjn så mens vi finner ut hva det handler om, så må vi huske at mojomojo må startes manuelt :-(

| Channels | #kaizendo index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary