Camelia, the Perl 6 bug

IRC log for #kaizendo, 2010-11-01

| Channels | #kaizendo index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
06:27 bleakgadfly left #kaizendo
06:38 bleakgadfly joined #kaizendo
11:49 Debolaz left #kaizendo
11:50 Debolaz joined #kaizendo
12:17 dreadnact joined #kaizendo
12:33 dreadnact left #kaizendo
12:48 dreadnact joined #kaizendo
12:50 sjn bouncy, bouncy
13:24 sveinns left #kaizendo
13:33 sveinns joined #kaizendo
13:37 sjn o/ sveinns
13:37 sjn sveinns: how's barcelona? :)
14:17 dreadnact left #kaizendo
14:31 dreadnact joined #kaizendo
15:39 dreadnact left #kaizendo
15:49 sjn alright!
15:50 sjn sveinns: our funding application at NUUGF was accepted \o/
15:50 sjn sveinns: 5000 NOK to you, 2200 NOK to me :D
15:51 sjn they also want us to send an application for funding for all of 2011 :D
15:54 * sjn thinks these are very good signs that we'll also find some funding for getting to t0m's hackathon :D
15:55 bleakgadfly left #kaizendo
16:12 sjn Debolaz: du må gjerne involvere deg litt du også, om du vil være med ;-)
16:57 * Debolaz har nok av ting som m� fikses om dagen. :)
17:05 sjn meh :)
17:13 sjn ssm: btw, det vi pratet om (demo-instans av Kaizendo) hadde vært _skikkelig_ kult å hatt denne uken :-\
17:14 sjn ssm: hvis du ikke rekker å ta tak i det, så si heller "nei" nå, så slipper jeg å bekymre meg
17:26 dreadnact joined #kaizendo
17:40 dreadnact left #kaizendo
20:12 * sveinns is hanging out with Peer2PeerU in Barcelona, waiting for sjn to get online.
21:49 bleakgadfly joined #kaizendo
23:08 sveinns sjn: You there?
23:32 * sjn is here now
23:37 sjn just came home from dinner with the Brodwalls :)
23:39 sjn sveinns: nice writeup, btw :)
23:39 sjn sveinns: if you want something/etc., just ask, I'll answer as soon as I can

| Channels | #kaizendo index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary