Camelia, the Perl 6 bug

IRC log for #kaizendo, 2011-01-28

| Channels | #kaizendo index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
00:41 sjn sveinns: http://arnek.wordpress.com/2010/12/0​8/forlagene-de-siste-sovjetstatene/
02:01 sjn "En rapport fra OECD sier at elever og lærere i Norge viste en sterk vilje til å fornye sine arbeidsmåter. Men den sier også at bruken av digitale læremidler generelt er for tilfeldig, og at de digitale læremidlene vi har evalueres i liten grad. Rapporten viser også at initiativer innenfor digitale læremidler i liten grad gjør bruk av tilgjengelig kunnskap og erfaringer. (”Beyond textbooks. Digital learning resources as systemic innovation  in the
02:02 sjn ref. http://forleggerforeningen.no/nor/content/do​wnload/11963/58924/file/Tale%20LR_DLM_110320​10.doc%20om%20digitale%20l%C3%A6remidler.doc
02:02 sjn (sorry about the Norway-specific stuff)
02:11 sjn I en fersk rapport kommer OECD med klare råd til norsk forlagsbransje om å tilpasse de digitale læremidlene til lærernes behov for blant annet moduler de kan bruke og videreutvikle slik at de passer den enkelte lærers behov og ambisjonsnivå. Annet som nevnes er fleksible verktøy for prøver, praktiske tips, gode eksempler, samarbeid med andre lærere osv.
02:11 sjn … Publishers could provide a new and different range of services and thereby remain as crucial on the education market as they have traditionally been. (”Beyond textbooks. Digital learning resources as systemic innovation  in the Nordic Countries”, OECD 2009)
02:33 sjn Note to self: LOKUS pricing model
12:22 sjn left #kaizendo
12:30 sjn joined #kaizendo

| Channels | #kaizendo index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary