Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2013-02-12

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
07:28 jest joined #perl.pl
10:11 jest joined #perl.pl
18:18 zby_home joined #perl.pl
20:57 migo joined #perl.pl
21:13 migo gratulacje za zabranie się za organizację PPW
21:14 migo pewnie to na spotkaniach IRL było omawiane, ale: czy jest wybrane/zarezerwowane miejsce na konferencję i czy dwa dni to jednak nie za dużo?
21:33 jest joined #perl.pl

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary