Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2013-05-22

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
04:20 zby_home joined #perl.pl
05:23 jest joined #perl.pl
05:37 jest strona rejestracji na piwo na PLPW nie działa :( Internal Server Error
06:56 tadzik :o
06:58 tadzik naprawiłem
06:58 tadzik albo nie
06:59 tadzik ok, udało się
07:19 zby joined #perl.pl
14:29 zby_home joined #perl.pl
15:42 jest joined #perl.pl

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary