Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2013-05-29

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
04:01 zby joined #perl.pl
07:41 jest joined #perl.pl
13:03 jest joined #perl.pl
14:10 jest hej
14:10 jest będę niedługo przerabiał wideo z PLPW. Pytanie: jak, dla kogo i co z tym zrobić?
14:12 tadzik przerabiał wideo?
14:12 tadzik ja mam miejsce na serwerze, prawdopodobnie dziś przez noc dostanę ~30GB materiału
14:12 tadzik będzie trzeba pokonwertowac i pociąć
14:16 jest yyy
14:17 jest właśnie się do mnie wrzuca
14:17 jest więc gdzieś komunikacja zaszwankowała :)
14:59 szpaku joined #perl.pl
16:49 tjmc wow, 30G :P
17:02 tadzik hmm
17:02 tadzik to dobrze, czyli ja nie muszę :D

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary